Legea 210/2022 – Modificare decret-lege nr. 118/1990

Legea 210/2022 pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Decretul-lege nr. 118/1990. abrogarea alineatului (1) al articolului II din Legea nr. 154/2021 și pentru stabilirea unor măsuri necesare aplicării Ordonanței Guvernului nr. 105/1999.

După importantele modificări aduse anul trecut de Legea 154/2021, luna Iunie a acestui an a venit cu modificări importante referitor la drepturile acordate persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice și urmașilor acestora, modificări pe care le vom puncta în cele ce urmează.

Astfel, Legea 210/2022 pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri și pentru stabilirea unor măsuri necesare aplicării Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice prevede următoarele:

,,Art. I

La articolul 1 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1208 din 10 decembrie 2020, cu completările ulterioare, litera b) a alineatului (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

“b) a fost constituită în prizonier de către partea sovietică după data de 23 august 1944 ori, fiind constituită ca atare, înainte de această dată, a fost reținută în captivitate după încheierea armistiţiului, indiferent de locul reținerii.”

Se observă faptul că modificarea constă în adăugarea sintagmei ,,indiferent de locul reținerii”. Ceea ce înseamnă că dacă până la acest moment locul reținerii în captivitate ar fi putut fi un criteriu pentru acordarea drepturilor, odată cu această modificare acest criteriu este eliminat.

,,Art. II

Alineatul (1) al articolului II din Legea nr. 154/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 573 din 7 iunie 2021, cu modificările ulterioare, se abrogă.”

Totodată au fost stabilite noi termene de plată a acestor drepturi, termene diferențiate în funcție de beneficiarii acestor drepturi.

,,Art. III

Prin derogare de la prevederile art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, drepturile stabilite potrivit art. 31 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se acordă și se plătesc după cum urmează:

a) începând cu luna următoare celei în care intră în vigoare prezenta lege (AUGUST 2022), drepturile stabilite pentru copiii persoanelor care s-au aflat în una dintre situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a), b), d) şi e) din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b) începând cu data de 1 IANUARIE 2023, drepturile stabilite pentru copiii persoanelor care s-au aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) şi g), precum și pentru copiii prevăzuți la art. 31 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare”.

Încercați să găsiți soluții pentru situațiile juridice cu care vă confruntați şi

doriți să primiți consultanță în cadrul unei întâlniri cu un profesionist în drept?