Despre noi

A fi notar înseamnă a îmbina rigoarea cu spiritul deschis spre inovație. Inovaţia se traduce în acest context prin formare continuă dar și prin schimbul de idei între juriști valoroși în domeniul notarial. Rolul tradițional al notarului trebuie să fie completat cu un rol de ,,căutător de soluții”, care să îmbine o abordare pragmatică cu cunoașterea pieței, care să îi permită să soluționeze spețe care la prima vedere ar părea fără rezolvare.

Servicii notariale în Constanța

Pregătire profesională

Calitatea documentării, actualitatea informației juridice și pregătirea profesională a echipei se află în centrul dinamicii societății noastre notariale.

Pentru a vă putea oferi o consiliere optimă, notarii din cadrul societății noastre profesionale notariale dau dovadă de profesionalism, eficacitate, dar și seriozitate și rigoare în ceea ce priveşte respectul strict al deontologiei notariale.

Scopul nostru

Scopul nostru este de a îmbina valorile legate de învestirea noastră cu o misiune de autoritate publică, și anume: autenticitate, securitate juridică, probitate, imparțialitate, deonotologie, secret profesional cu modernitatea, rapiditatea și eficacitatea pe care noile tehnologii le aduc în domeniul activității notariale.

ECHIPA

ELENA RALUCA NURCIU

Notar public

Cu o experiență de peste 10 ani în acest domeniu, Elena Raluca Nurciu și-a început activitatea ca notar public în anul 2012. Multitudinea de spețe întâlnite și interacțiunea cu numeroși clienți cu cele mai diverse solicitări, toate finalizate cu succes, dovedesc calitatea serviciilor oferite. Aduce echipei noastre un suflu inovator datorită contactului cu dreptul comunitar. Absolventă a Masteratului Administration Europénne. Gouvernance et Action Publique din cadrul Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales, Université de Lille, poate oferi de asemenea consultații în limba franceză.

Totodată s-a preocupat continuu de pregătirea profesională, participând pe lângă cursurile organizate de către Institutul Notarial Român, la conferinţe privind codul civil, fiind de asemenea absolventă a cursurilor postuniversitare Reglementări cuprinse în noul cod civil și noul cod de procedură civilă, unde a susținut lucrarea Convenții matrimoniale. Privire specială asupra clauzei de preciput, unul dintre domeniile sensibile din activitatea notarială.

NICOLETA-RAINA GEAMALINGA

Notar public

Notar public din anul 2016 ca urmare a promovării concursului de definitivat pe primul loc din ţară, Nicoleta-Raina Geamalinga pune la dispoziția echipei cunoștințele dobândite în domeniul dreptului privat cu ocazia absolvirii masteratului de Drept privat din cadrul Universităţii din București – Facultatea de Drept, unde i-a avut ca profesori și formatori pe teoreticienii și practicienii de renume care au adus aporturi majore la adoptarea noului cod civil. A finalizat acest masterat cu lucrarea de disertație Considerații teoretice și practice cu privire la procedura succesorală notarială – subiect cu o largă răspândire în activitatea notarială.

Dornică să contribuie la îmbogățirea practicii notariale, precum și a domeniului dreptului, Nicoleta-Raina Geamalinga a publicat articole în revistele de specialitate din cadrul facultății, dar și în reviste de drept la nivel național, cum ar fi Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale.

Servicii notariale

Website-uri utile