Servicii notariale

Juriști ținuți de secretul profesional, ne punem competențele la dispoziția dumneavoastră pentru informații juridice privind bunurile imobiliare sau mobiliare, viața familială sau organizarea patrimoniului dumneavoastră, deschiderea unei moșteniri sau orice alte informații juridice de care aveți nevoie în viața cotidiană.

Tranzacții imobiliare

Planificați să achiziționați sau să înstrăinați un bun imobil? Doriți să ieșiți din indiviziune?

Analizăm împreună fiecare speță și verificăm toate documentele din punct de vedere juridic.

Prin consilierea noastră, prin asigurarea de către noi a aplicării normelor legale în vigoare și prin redactarea actelor, beneficiați de servicii care să corespundă cerințelor dumneavoastră.

Acte necesare Tranzactii imobiliare hover

Aplicații practice:

Acte prin care se înstrăinează dreptul de proprietate sau dezmembrăminte ale acestuia asupra bunurilor imobile (terenuri, cu sau fără construcții, apartamente etc.): contracte de vânzare inclusiv prin programul Prima Casă, contracte de donație, contracte de întreținere, contracte de constituire de uzufruct sau servitute, pactele de opțiune, actele de dare în plată, etc.

Promisiuni bilaterale de vânzare cumpărare,

Contracte de schimb

Contracte de partaj

Contracte de ipotecă asupra bunurilor imobile, încheiate cu băncile sau între persoane fizice sau juridice

Acte de comasare/alipire sau de dezlipire/dezmembrare

Succesiuni

Doriți să deschideți o succesiune și nu știți care este procedura? Există o strânsă legătură între mai multe cauze succesorale?

Noi vă oferim informațiile necesare pentru soluționarea acestei proceduri pe cale amiabilă.

Aplicații practice:

Certificate de moștenitor

Declarații de opțiune succesorală

Acte de lichidare a pasivului succesoral

Încheiere de verificare a evidențelor succesorale etc.

Proiecte familiale

Va căsătoriți, divorțați, doriți să adoptați un copil, doriți să anticipați transmisiunea succesorală? Vreți să faceți o donație copiilor? Sau doar unuia dintre copii?

Vom analiza situația dumneavoastră familială, preocupările și obiectivele. Vă propunem soluții adaptate cerințelor dumneavoastră și vom redacta actele coresupunzătoare pentru a asigura îndeplinirea proiectelor. Vă vom consilia și vă vom ajuta în alegerea unei soluții optime.

Proiecte familiale icon hover

Aplicații practice:

Contracte de donație

Divorțuri

Contracte de vânzare cu rezerva dreptului de abitație/întreținere

Partaj de ascendent

Testamente autentice

Acorduri ale părinților cu privire la plecarea copiilor minori în străinătate etc.

Administrarea maselor patrimoniale și regimurile matrimoniale

Sunteți comerciant și vă întrebați cu privire la strategia pertinentă de adoptat pentru a vă proteja pe dumneavoastră și familia?

Vă putem consilia asupra alegerii unui regim matrimonial sau asupra statutului/actului constitutiv al societății dumneavoastră. Vom încerca să vă ajutăm pentru a vă proteja familia de eventualele riscuri profesionale.

Aplicații practice:

Convenții matrimoniale (acte prin care viitorii soți sau cei deja căsătoriți îşi aleg regimul matrimonial)

Acte de lichidare a regimului matrimonial (acte prin care soții își lichidează regimul matrimonial ca urmare a schimbării regimului matrimonial sau a încetării căsătoriei)

Convenții de constituire a maselor patrimoniale de afectațiune

Act constitutiv și statut pentru societăți

Înființare societăți

Doriți să înființați o nouă societate? Planificați înființarea unor I.M.M.-uri pentru accesarea fondurilor nerambursabile prin programul Start-Up Nation România? Societatea este deja înființată dar aveți nevoie de consiliere juridică?

Echipa noastră formată din tineri notari profesioniști din Constanța vă sprijină în toate demersurile pe care le întreprindeți în acest sens.

Aplicații practice:

Act constitutiv sau statut societăți

Declarații de îndeplinire a condițiilor legale pentru a deține calitatea de asociat și/sau administrator, referitoare la sediul societăţilor/asociațiilor/fundațiilor, ale administratorilor societăților

Procuri referitoare la bunuri mobile și imobile, de înstrăinare/cumpărare bunuri, reprezentare în cadrul societăților/asociațiilor/fundațiilor

Acte de modificare ale societăților

Legalizarea specimenului de semnătură

Procuri speciale pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalitățile legale

Procuri depunere prin mijloace electronice de transmitere la distanță a declarațiilor fiscale prin serviciul ,,Depunere declarații on-line’’

Obținerea certificatului constatator necesar operațiunilor notariale se poate face și de către echipa noastră

Diverse proceduri și servicii notariale

Ne întâlnim zilnic cu situații în care latura juridică este prezentă. Fie că este vorba doar de o consultație juridică, de o legalizare de copie sau de o legalizare a semnăturii, echipa noastră vă stă la dispoziție.

Aplicații practice:

Acordarea de consultații juridice scrise sau verbale

Certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege

Legalizarea semnăturilor, a specimenelor de semnătură și a sigiliilor

Darea de dată certă pe înscrisurile prezentate de părți

Primirea în depozit a înscrisurilor și documentelor prezentate de părți

Acte de protest ale cambiilor, biletelor la ordin și cecurilor

Legalizarea de copii

Efectuarea și legalizarea traducerilor

Eliberarea de duplicate de pe actele notariale

Servicii de publicitate imobiliare și mobiliară prin delegat al biroului notarial

Enumerarea operațiunilor nu este limitativă, natura și complexitatea actelor fiind discutată direct cu notarul public instrumentator.

Încercați să găsiți soluții pentru situațiile juridice cu care vă confruntați și doriți să primiți consultanță în cadrul unei întâlniri cu un profesionist în drept?