Codul construcțiilor

Codul construcțiilor – Speranța unui nou ,,monument” legislativ

 

Un nou început se întrezărește în domeniul construcțiilor… o legislație mult așteptată pare să se contureze prin adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 298/2021 pentru aprobarea tezelor prealabile ale Codului amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor.

 

De ce oare se simte nevoia atât de mare a adoptării unui ,,cod al construcțiilor”?

 

Existența a numeroase norme legislative care de multe ori nu oferă un răspuns concis și care dau prilejul unor interpretări în practică, interpretări care nu sunt întotdeauna unitare, și care de multe ori sunt dictate de interes, precum și lipsa de armonizare dintre multitudinea de legi/norme în vigoare cu privire la domeniul construcțiilor (nu mai puțin de 21 de legi, dintre care le amintim pe cele mai importante – Legea nr. 554/2004 privind contenciosul, Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul) sunt doar unele din motivele necesității adoptării unui astfel de cod.

 

 

Principalele aspecte reglementate se referă la suspendarea aplicării actelor administrative atacate, acţiunile privind anularea actelor administrative, acţiunile formulate împotriva refuzului nejustificat de a soluționa o cerere și înființarea de completuri (și nu ,,complete” cum în mod eronat se folosește pe scară largă) de judecată specializate.

 

 

Există anumite aspecte care par să alinieze reglementările din România cu cele de la nivel international. Spre exemplu, disciplina în construcții poate fi augumentată prin exercitarea unor măsuri fiscale, cum ar fi suprataxarea construcțiilor ilegale și posibilitatea intrării în legalitate a acestora. Totodată, se prevăd măsuri pentru digitalizarea în domeniu, unificarea prevederilor, simplificarea procedurilor de adoptare a planurilor de urbanism generale și a autorizațiilor de construire.

 

 

Un cod atât de promițător….însă totul este umbrit de lipsa unui termen oficial pentru adoptarea acestuia…

 

 

WAITING WITH BATED BREATH 😊

 

Mai multe detalii aici

Încercați să găsiți soluții pentru situațiile juridice cu care vă confruntați şi

doriți să primiți consultanță în cadrul unei întâlniri cu un profesionist în drept?